Verkiezingsprogramma 2006


Onze SPEERPUNTEN

TOEKOMSTGERICHT BESTUREN

In de toekomst kijken of de toekomst voorspellen kunnen we niet, toekomstgericht besturen daarentegen is voor de CD&V niet alleen een prioriteit maar ook een must.

Nooit zijn techniek, media, wetenschap en maatschappelijke mentaliteit zo snel geëvolueerd als de voorbije jaren. Ook hebben we kunnen vaststellen dat de gemeenten, steeds meer bevoegdheden krijgen. Hiervoor moeten vaak bijkomende diensten opgericht worden. Denken we hierbij maar aan onze milieu- en stedenbouwkundige ambtenaar... Het besturen van een gemeente wordt steeds complexer, diverser maar ook duurder. Deze opdrachten zijn voor kleinere gemeenten een extra opgave.

CD&V wil realistisch besturen en géén loze beloften maken. We willen werken aan de toekomst, met de middelen die de gemeente hiervoor ter beschikking heeft. De gemeentebelasting is hierbij hét heikel punt. Na enkele jaren van besparen en zuinig beleid is er nu terug ruimte om te investeren. Een gemeentebelasting van 1% betekent voor de gemiddelde belastingplichtige in onze gemeente 50 €/jaar. Voor de gemeente betekent dit echter 225.000 €/jaar! Middelen die in onze gemeente moeten worden gebruikt om de toekomst te garanderen!

Hierbij willen we beroep doen op uw verantwoordelijkheid. We willen streven naar betrokkenheid en inspraak van de Wachtebekenaren bij het nemen van belangrijke gemeentelijke beslissingen. Het gemeentebestuur moet de bevolking dan ook voldoende informeren. Onze vernieuwde, sterk verjongde en enthousiaste ploeg is ervan overtuigd dat informatie, inspraak en overleg noodzakelijk zijn voor een goed bestuur!

In functie van TOEKOMSTGERICHT BESTUREN hebben wij 3 speerpunten uitgewerkt waar CD&V de volgende 6 jaar absoluut zal voor gaan.

Meer dan ooit is het daarom belangrijk u een team van kandidaten voor te stellen dat zorgvuldig en doordacht is samengesteld. Een gezonde mix van enthousiasme, verjonging, vernieuwing en ervaring. Samen met een duidelijk en realistisch programma dat hier verder aan u wordt voorgesteld geeft dit garanties voor de toekomst! Samen met u bouwen we verder!

WIJ REKENEN OP U, U MAG OP ONS REKENEN!

Willy De Vliegher,

burgemeester

Lees meer zie hieronder "Onze speerpunten 2006-2012"

Documenten