1.9 miljoen euro voor rioleringswerken Ramonshoek Vieruitersten


dinsdag, 26 januari, 2016

De subsidie voor de rioleringswerken van Ramonshoek Noord en Vieruitersten is één van de 35 dringende rioleringsprojecten in Vlaanderen  waarvoor er in totaal 40 miljoen euro subsidie wordt toegekend.

Joke Schauvliege: “Via deze 35 projecten zal er meer proper hemelwater worden afgekoppeld van het rioleringsstelsel, waardoor het nodeloos zuiveren van regenwater wordt vermeden en zal het afvalwater van meer huizen worden gezuiverd in de installaties van Aquafin.”

In Wachtebeke zal in de Vieruitersten en de Ramonshoek Noord over een lengte van 2.010 meter een nieuwe riolering worden aangelegd, waardoor de uitbouw van een gescheiden rioleringsstelsel mogelijk wordt. Op die manier worden hemelwater en huishoudelijk afvalwater voortaan apart afgevoerd en gezuiverd. In een volgende fase zal het afvalwater in een Aquafin-collector worden opgevangen. 166 inwoners zullen op dit nieuwe stelsel worden aangesloten. De werken zullen in 2017 worden aangevat

Joke Schauvliege: “De kwaliteit van het oppervlaktewater in Vlaanderen is sterk verbeterd, onder meer door de verdere uitbouw van ons rioleringsstelsel waarop vandaag meer dan 80% van de Vlaamse gezinnen is aangesloten. Daarom blijf ik, in budgettair moeilijke tijden, grote inspanningen leveren om op een kostenefficiënte manier nog meer water te zuiveren. Door de toegekende subsidies krijgt de gemeente Wachtebeke een extra stimulans om dergelijke werken uit te voeren”.